Disclaimer

Informacje podane na tej stronie zostały starannie opracowane. Obsługa Domka nie może jednak zagwarantować dokładności ani kompletności informacji. Z dostarczonych informacji nie można wywodzić żadnych praw. Pomoc Domka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości lub przeoczenia na tej stronie. Domka Support dokłada wszelkich starań, aby skompilować tę stronę internetową w języku niderlandzkim i polskim. Domka Support nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w zakresie tekstowym na polskiej stronie internetowej, a także na postach w mediach społecznościowych.

Prawa autorskie do treści strony wsparcia Domka i logo Domka Support. Żadna część tej strony internetowej nie może być powielana, przechowywana w zautomatyzowanej bazie danych ani podawana do publicznej wiadomości w jakiejkolwiek formie lub w sposób elektroniczny, mechaniczny, do kopiowania, nagrywania lub w inny sposób. Jest to dozwolone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Wsparcia Domka.

Jeśli znajdziesz w tej witrynie informacje, które uważasz za nieprawidłowe lub niekompletne, wyślij wiadomość e-mail na adres info@domkasupport.nl